Gäst på begravning

Ett personligt avsked med värdighet i fokus

Hjälp i en svår tid

Blommor till begravning

Vi använder oss av ett lokalt företag i Salems kommun, Blomsterprinsessan, för att kunna erbjuda vackra blommor av hög kvalitet. Du kan beställa direkt från oss och hämta dina blommor på plats, innan cermonin börjar.

Minnesstund

I formuläret nedan kan du anmäla ditt deltagande för kommande begravningscermoni.

Anmälningsformulär